TIETOSUOJASELOSTE     

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

  Rekisterinpitäjä

Omenatarhan Hunaja Ky

Y-tunnus: 2753860-1 

Osoite: Pälkjärvenkatu 15, 80200 Joensuu

Kotipaikka: Joensuu

Puhelin: 045 341 8812

Sähköposti: asiakaspalvelu@karelina.fi

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Anne Mujunen

Osoite: Pälkjärvenkatu 15, 80200 Joensuu

Puhelin. 045 341 8812

Sähköposti: anne.mujunen@telemail.fi

 

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekistei

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeiden ja sähköpostin lähetys

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite

 

TIETOSUOJASELOSTE 2 (2)

Omenatarhan Hunaja Ky

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti

seuraavin tavoin esim.:

- Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä

- Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa

tapauksissa: Henkilötietoja ei luovuteta

 

Rekisterin suojaus

 

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Omenatarhan Hunaja Ky:n

tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja

tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. tietoturvasuojaus

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja

henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi

rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät

yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle

maksutonta.

 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen

tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava

virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi

rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa

määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa

yllä mainitulle yhteyshenkilölle.